BIURO: CHORZÓW, ul.Górnicza 7/9
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/8 | tel.(32) 250 62 97 | tel.kom. 506 017 930

Cennik usług

Koszt wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:
 • charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny
 • kosztów, ponoszonych przez rzeczoznawce majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych)
 • terminu wykonania wyceny
 • stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę
 • nakładu pracy rzeczoznawcy
Koszt usługi każdorazowo wyceniany jest indywidualnie przy uwzględnieniu powyższych czynników.

Cennik zleceń typowych, powtarzalnych. Zlecenia nietypowe takie jak wycena przedsiębiorstw, doradztwo inwestycyjne, analiza rynku, pomoc w sprawie sądowej negocjowane indywidualnie.

Działki niezabudowane:
 • działka inwestycyjna lub kompleks takich działek - (1800 zł - 3000 zł)
 • działka pod budownictwo jednorodzinne - (500 zł - 700 zł)

Budynki mieszkalne:
 • dom jednorodzinny - od 1000 zł do 1200 zł
 • kamienica - od 4 000 zł do 20 000 zł

Lokale - nieruchomości lokalowe, własnościowe spółdzielcze prawa do lokali
 • pojedynczy lokal mieszkalny - 500 zł
 • pojedynczy lokal użytkowy - od 1000 zł
 • kilka lokali użytkowych w jednym budynku - od 500 zł za lokal

Nieruchomości komercyjne
 • biurowce - cena do negocjacji
 • nieruchomości przemysłowe - cena do negocjacji
 • kompleksy handlowe - cena do negocjacji

Wycena maszyn, urządzeń, innych ruchomości
 • maszyny - 500 zł za operat + 150 zł za każdą maszynę
 • linie technologiczne - od 1000 zł do 5000 zł w zależności od stopnia złożoności
 • ruchomości (meble, środki trwałe restauracji itp.) - 300 zł za operat + 50 zł za każdą ruchomość

Pozostałe, takie jak: nieruchomości rolne, gospodarstwa rolne z zabudowaniami gospodarczymi, nieruchomości zabytkowe,dworki, pałace, zespoły parkowe - cena do negocjacji.


Wymagane do wykonania wyceny dokumenty::
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów (nie dotyczy lokali)
 • mapa ewidencyjna (nie dotyczy lokali)
 • mapa zasadnicza (nie dotyczy lokali)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania (nie dotyczy lokali)
 • książki obiektów budowlanych dla nieruchomości użytkowych
 • ostatnia decyzja ustalająca wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (o ile grunt oddany w użytkowanie wieczyste)
 • deklaracja podatków od nieruchomości (nie dotyczy lokali)
 • dokumentacja architektoniczno - budowlana (projekty budynków, budowli)
 • decyzja o warunkach zabudowy (o ile była wydana)
 • pozwolenie na budowę (nie dotyczy lokali)
 • pozwolenie na użytkowanie (nie dotyczy lokali)
 • zawarte umowy najmu (o ile istnieją)
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zaświadczenie ze spółdzielni, akt notarialny nabycia lokalu.

Przydatne są również wszelkie inne dostępne dokumenty pomagające w ustaleniu aktualnego stanu prawnego, technicznego oraz stanu zagospodarowania.

Jeżeli nie posiadają Państwo, któregoś z w/w dokumentów nasza firma może pomóc w uzyskać go dla Państwa za dodatkowym wynagrodzeniem.
« powrót