BIURO: CHORZÓW, ul.Górnicza 7/9
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/8 | tel.(32) 250 62 97 | tel.kom. 506 017 930

Oferta

Nasza firma świadczy usługi wyceny:
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, działki rolne,działki komercyjne)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynków usługowych, handlowych)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • maszyn i urządzeń
 • środków trwałych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, dożywocie itp.)
 • przedsiębiorstw
 • inne

Powyższe opracowania wykonujemy dla celów:
 • kupna/sprzedaży
 • negocjacyjnych
 • ofertowych
 • bankowo-hipotecznych
 • postępowań podatkowych i skarbowych
 • wniesienia aportu
 • przekształceń własnościowych
 • podziału majątku
 • sprawozdań finansowych
 • ubezpieczeń
 • innych

Pozostałe usługi świadczone przez naszą firmę to:
 • analiza rynku nieruchomości
 • usługi doradcze, eksperckie i pomoc prawna w procesach administracyjnych związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z naliczaniem renty planistycznej, procesami odszkodowawczymi i wywłaszczeniowymi wynikającymi z realizacji inwestycji celu publicznego, budowy dróg, autostrad, itp.
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Obszarem działania naszej firmy jest cały Śląsk ze szczególnym uwzględnieniem ścisłej aglomeracji katowickiej.
« powrót