BIURO: CHORZÓW, ul.Górnicza 7/9
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/8 | tel.(32) 250 62 97 | tel.kom. 506 017 930

Informacja z przebiegu Pierwszego Kongresu Nauk Sądowych w Warszawie

Pierwszy Kongres Nauk Sądowych odbył się w dniu 27.11.2010r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Ze strony PTRM reprezentantami byli: Witold Solski, występujący jako współorganizator Kongresu oraz Elżbieta Czuczman, Leszek Flis, Krzysztof Głębicki, Zbigniew Pałgan.

Kongres w warstwie merytorycznej był raczej dość przypadkowy, z jednej strony zasygnalizowano ogólnikowe tezy o biegłostwie sądowym - aczkolwiek w nowatorskim, szerokim tego pojęcia rozumieniu, z drugiej strony było trochę o bolączkach, które wszyscy od lat znamy. Wyraźnym piętnem odcisnęła się reprezentacja różnych środowisk i różnorodność problemów charakteryzujących te środowiska. W wystąpieniach poglądy biegłych prezentowali głównie pracownicy naukowi z tytułami profesorskimi, co nie zawsze do końca jest reprezentatywne dla ogółu.

więcej czytaj tu...

2010-11-30

« powrót